Scrisoare deschisa catre Ministrul Sanatatii si Presedintele CNAS

Stimate domnule Ministru, stimate domnule Presedinte,

Ati recunoscut public, in repetate rinduri in ultima perioada, faptul ca majoritatea pacientilor sunt nevoiti sa-si cumpere medicamente, materiale sanitare sau sa achite investigatii care sunt acoperite, in teorie, de asigurarea sociala de sanatate. Va felicit pentru aceasta pozitionare de partea pacientilor pe care ii reprezentati.

Totusi, normele de aplicare a acestui drept inscris in Legea 95/2006, asa cum a fost inclus prin legea 157/2008, permit instaurarea unor bariere birocratice peste care pacientii pur si simplu nu pot trece.

Drept urmare, va inaintez o propunere de modificare a HG-ului  pentru aprobarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, prin care evidentierea acestor cheltuieli sa devina obligatorie si in sarcina spitalului, dupa cum urmeaza:

 1. Pentru că pacienţii sunt înştiinţaţi referitor la dreptul pe care îl au şi pentru că trebuie să treacă de bariera birocratică a solicitării în scris şefului de secţie şi managerului aprobarea rambursării propun instituire OBLIGAŢIEI SPITALULUI DE A ÎNSCRIE ÎN SCRISOAREA MEDICALĂ ÎNTOCMITA LA EXTERNARE A TUTUROR MEDICAMENTELOR, MATERIALELOR SANITARE ŞI INVESTIGAŢIILOR LA CARE PACIENŢII AVEAU DREPTUL GRATUIT ŞI AU FOST NEVOIŢI SĂ LE ACHIZIŢIONEZE PERSONAL.
 2. Decontarea acestor cheltuieli se va face la nivelul preţului plătit de spital la ultima achiziţie a respectivelor medicamente sau materiale, iar în cazul investigaţiilor – la preţul de decontare practicat de CNAS în ambulator pentru acestea.
 3. Sumele astfel evidenţiate devin creanţe ale spitalului şi vor fi înregistrate ca atare în contabilitatea proprie – în cazul în care nu sunt decontate la externare.
 4. Termenul maxim de plată este de 30 de zile, după care se vor aplica majorările percepute de stat pentru neplata la timp a contribuţiei la FASS de către asigurat!

Anexez propunerile de mai sus sub forma de proiect de modificare a HG pentru aprobarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010.

Cu speranta ca nu veti ignora aceasta propunere, va asigur de intreaga mea disponibilitate de a participa la eventualele dezbateri pe aceasta tema,

Cu stima,

Marian Sorin Paveliu

Anexa.

Anexa

Propunere text nou

Text existent Propunere de modificare Obs
ART.  72 (1) Spitalele sunt obligate să suporte pentru asiguraţii internaţi în regimde spitalizare continuă şi în regim de spitalizare de zi toate cheltuielile necesare pentru rezolvarea cazurilor respective, inclusiv pentrumedicamente, materiale sanitare şi investigaţii paraclinice, precum şi pentru situaţiile prevăzute la art. 71 lit. a), b), d). nemodificat  
(2)  În  situaţia în care asiguraţii, pe perioada internării în spital, în baza unor documente medicale întocmite de medicul curant din secţia în care aceştia sunt internaţi şi avizate de şeful de secţie şi managerul spitalului, suportăcheltuieli cu medicamente, materiale sanitare şi investigaţii paraclinice la care ar fi fost îndreptăţiţi fărăcontribuţie personală, în condiţiile prezentului contract-cadru, spitalele ramburseazăcontravaloarea acestor cheltuieli la cererea asiguraţilor. (2) Spitalul va menţiona în scrisoarea medicală întocmita la externarea pacientului, medicamente, materiale sanitare şi investigaţii paraclinice la care acesta ar fi fost îndreptăţit fără contribuţie personală, în condiţiile Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, precum şi costul acestora conform ultimei achiziţii efectuate de spital pentru medicamente şi materiale sanitare sau preţul decontat de CNAS în ambulator pentru investigaţiile paraclinice respective.  
(3)  Rambursarea  cheltuielilor  prevăzute la alin. (2) reprezintăo obligaţie exclusivăa spitalelor şi se realizeazănumai din veniturile acestora, pe baza unei metodologii proprii. (2) Sumele astfel evidenţiate devin creanţe ale spitalului faţă de pacient şi vor fi achitate în termen de cel mult 30 de zile. În caz de neplata,sumele datorate vor suporta majorări similare celor datorate de asiguraţi pentru neplata în termen a sumelor datorate FUNASS.  
Paragraf nou (3) Rambursarea cheltuielilor prevăzute la alin. (2) reprezintă o obligaţie exclusivă spitalelor şi se realizează numai din veniturile proprii ale acestora.  

 

 

 

This entry was posted in Neclasificate. Bookmark the permalink.

2 Responses to Scrisoare deschisa catre Ministrul Sanatatii si Presedintele CNAS

 1. Alin says:

  Buna ziua,

  spre sfarsitul anului 2012, inceputul lui 2013, tatal meu a avut o interventie la coloana.
  Avand 2 vertrebe fisurate, a avut nevoie de implanturi (placute titan si obelisc) care bineinteles nu au fost puse la dispozitie de spital, ci a trebuit sa suport eu costurile aferente.
  Exista vreo sansa sa imi recuperez suma cheltuita sau o parte din ea? In cazul unui raspuns afirmativ, ce demersuri trebuiesc facute? Exista cereri tip catre spital?

  Pentru un raspuns, va multumesc si va raman recunoscator.

  Alin

 2. sorinp says:

  Categoric DA. In primul rind trebuie sa va adresati in scris Spitalului (anexati copii dupa facturi si bilet de externare). Concomitent adresati aceiasi cerere si catre Casa judeteana de asigurari de sanatate si la CNAS.
  In mod previzibil, nu vor raspunde insa va sfatuiesc sa asteptati 30 de zile. Apoi adresati-va instantei si veti cistiga fara dubii. Va sugerez sa va informati si la Asociatia Nationala pentru Drepturile Pacientilor (presedinte dl.Vasile Barbu) pentru a afla despre cazurile similare in care pacientii si-au recuperat banii.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *