Un pas important spre eradicarea conflictelor de interese din sanatate

România curată este un proiect orientat către scoaterea la suprafaţă a corupţiei şi a proastei guvernări. A critica un ministru în paginile acestei platforme deschise este un lucru devenit obişnuit, banal, din păcate aproape plicticos.

Astăzi am rarisima ocazie de a aplauda public pe ministrul Bănicioiu pentru ordinul nr.1406-16 noi 2014. (Luat de vâltoarea evenimentelor, am avut ocazia să aflu despre el abia în această dimineaţă, graţie site-ului Hotnews.ro – autor V.Mixich).

În urmă cu exact 1 an am luat poziţie pe blog-ul meu cu privire la ignorarea voită a conflictelor de interese din sănătate (Posibile consecinţe ale unei ipotetice încălcări a legii.http://blogul.sorinpaveliu.ro/?p=1367). Atrăgeam atenţia că această atitudine, de aparentă valorizare a liderilor profesiunii medicale prin includerea lor în comisiile de specialitate, adesea fără a fi întrebaţi sau atenţionaţi asupra riscurilor, poate avea consecinţe devastatoare. Încălcarea legislaţiei privind conflictul de interese ar putea avea consecinte penale, de a conduce atât la interzicerea ocupării funcţiilor de şef de secţie, departament, decan, prorector, rector, director de spital etc, pentru 3 ani dar şi la nulitatea actelor normative la care au contribuit prin semnătura lor pe actele premergătoare.

Ministrul sănătăţii Nicolae Bănicioiu, are meritul de a-şi fi asumat necesară corecţie şi de a introduce în ordinul de numire a membrilor comisiilor de specialitate ale ministerului, obligaţia de a declara în amănunt interesele fiecăruia. Se evita astfel situaţia în care un medic care realizează venituri de pe urma unei companii farmaceutice să se afle în situaţia de a decide sau contribui la decizia privind compensarea sau la elaborarea ghidului de practică anexat contractelor cost-volum, prin care se vor achiziţiona noile medicamente.

Am convingerea că unii dintre profesorii universitari se vor fi simţiţi lezaţi în orgoliul propriu. De fapt ar trebui să-i mulţumească public ministrul pentru că nu le-a stricat viitorul. Competenţa şi influenţa lor vor rămâne neştirbite. Trebuie să ţină cont de faptul că în afara mediului universitar medical lucrurile au evoluat, s-au schimbat radical. Nu se mai pot ascunde circuitele banilor care vin din direcţia industriei farma şi de aparatura medicală. Azi şi plătitorii au obligaţia de a face astfel de declaraţii. Legislaţia emisă de Ministerul Sănătăţii, care ignora cadrul general al conflictului de interese ar fi dus, într-un final, la decapitarea brutală a întregului sistem sanitar prin înlăturarea din funcţiile administrative şi de conducere academică a celor aflaţi în comisiile de specialitate şi care au beneficiat, tocmai datorită competenţei lor, de contracte cu industria. Spre consolare ar trebui să se uite la situaţia absolut neplăcută, prin care trece actualul şef al statului, preşedintele Klaus Iohannis, confruntat cu un asemenea proces de incompatibilitate cu ANI, expus ca urmare a unei legislaţii imperfecte, subiect de interpretare.

Cei care părăsesc astăzi comisiile de specialitate ca urmare a conflictului de interese ar trebui să-i mai mulţumească ministrului actual şi pentru altă decizie, anularea evaluării făcute listei de medicamente compensate efectuate sub oblăduirea ministrului Nicolăescu. Spre lauda sa, Nicolae Bănicioiu nu a invocat public motivele reale pentru care nu a mai promovat proiectul de hotărâre de guvern în care mai toate produsele trecuseră ca apa prin sită. La momentul respectiv ştia deja că efectele ignorării conflictului de interese ar fi fost devastator. S-a eschivat de la încălcarea legii, salvându-l şi pe Eugen Nicolăescu dar şi pe toţi membrii comisiilor de specialitate.

Încă o dată, jos pălăria domnule ministru!

PS: Nu îmi este clar încă, ce decizie va lua ministrul Bănicioiu, dacă va merge până la capăt, deoarece toate comisiile de contestaţie a evaluărilor privind medicamentele propuse spre compensare care au avut în componenta lor măcar o persoană aflată în conflict de interese – tocmai preşedintele comisiei. In cursul contestaţiilor s-a încercat să se sublinieze că votul persoanelor respective nu va influenţa decizia finală. Nu există vreo prevedere legală care să acopere respectivă situaţie. Este, din păcate insuficient iar, în opinia mea, procedura respectivă ar trebui reluată, înainte de a produce efecte juridice menite a afecta procesul de compensare (prin anularea sa ca urmare a contestării) şi de a spulbera poziţia administrativă pe care o deţine preşedintele comisiei în spitalul sau clinică pe care o conduce.

This entry was posted in Comentarii recente, Comentarii ref la sanatate. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *