Dupa 18 luni de promisiuni Ministrul Sanatatii ne ofera solutia pentru sporirea veniturilor personalului medical.

De cind a fost numit ministru, domnul doctor Nicolae Banicioiu ne anunta periodic de faptul va ca propune Parlamentului un proiect de lege privind cresterea veniturilor personalului medical. Astazi, prin amabilitatea unui jurnalist, am intrat in posesia proiectului care, se pare ca se bucura de sprijinul unei larg numar de parlamentari, peste o suta deja, aprobarea lui fiind practic o formalitate. Pentru ca s-a ajuns deja in stadiul in care parlamentarii semneaza un proiect putem concluziona ca el exista deja intr-o forma finalizata, inca perfectibila totusi.

Trebuie sa precizez ca in urma cu 2 luni, spre totala mea surprindere si chiar speranta, am fost invitat sa particip la o discutie in trei (ministru, secretar de stat su si inca un consilier pe care nu-l pun la socoteala), exprimindu-mi la acea vreme dezacordul pentru toate cele 19 articole ale proiectului.

Forma de fata este modificata, insa in buna parte a mentinut prevederile discutate. Drept urmare, in acest moment nu cred ca exista vreun motiv ca sa nu public opiniile mele – de vreme ce autorii si-au mentinut opiniile la criticile exprimate la acea vreme.

Si acum concluziile.

Romania este o tara fara solutii. Daca cineva are rabdare sa citeasca rind cu rind proiectul de lege (si comentariile mele, imbratisate sau nu) va realiza cit de jos este nivelul de reglementare al celor care trebuie sa ne conduca si sa ne faca viata mai buna. Nu pot sa etichetez pe cineva drept incapabil pe seama textului cu pricina. El denota mai mult decit lipsa abilitatii de a reglementa: denota o lipsa grava de intelegere elementara a lucrurilor. Daca mai adaug si faptul ca proiectul in sine a fost deja imbratisat sub semnatura de peste 100 de parlamentari ..si lista creste, este evidenta capacitatea legislativa a Parrlamentului.

Cred ca a cere demisia Ministrului este o inutilitate deja, el este patognomonic, semnificativ, pentru coalitia care guverneaza aceasta tara. Este absolut incredibil cum acceptam sa fim condusi de astfel de oameni fara sa facem explozie!?

Am postat mai jos – comentariile mele – de lucru – pe material. Am renuntat sa le mai slefuiesc si sa le adun intr-o analiza a proiectului.  (~$GEA venituri medical 24.02.2015)

Pur si simplu nu are rost.

PS. Am inaintat in raportul SAR 2015 unele propuneri oarecum pe aceiasi tema. Voi reveni in cursul zile cu propriile mele explicatii privind cele incluse in acest rezumat. Sper ca vor fi citite si eventual criticate cu aceeasi aplicare cu a mea fata de proeictul de mai jos.

 

 

Proiect  
LEGE  
cu privire la prestarea de servicii şi acte medicale la cererea pacientului, în spitalele publice  
 
Parlamentul României adoptă prezenta lege  
Art.1 – În spitalele publice se pot presta servicii medicale la cererea pacientului/reprezentantului său legal, în regim privat, în afara programului normal de lucru. Desi este prezentat ca o solutie la cresterea veniturilor personalului medical proiectul reglementeaza activitatea in afara programului normal de lucru!
Art 2 – Prestarea serviciilor medicale la cererea pacientului, în regim privat, în spitalele publice, se realizează numai în afara orelor de program al personalului solicitat și în afara orelor de gardă, fără a afecta activitatea de bază a spitalului (spitalizare continuă şi de zi, activitatea ambulatorului de specialitate) precum și programul de urgență din timpul gărzii. Este o prevedere de umflare, avind aceleasi prevederi cu art.1
Art 3 – (1) În spitalele publice, serviciile/actele medicale la cererea pacientului, în regim privat, pot fi angajate numai de către personalul medical cu contract de muncă din spitalul public respectiv, cu excepția cazurilor în care – la cererea șefului de secție din spital, cu acordul directorului medical și cu avizul favorabil al managerului, alți medici din sistemul public sau privat sunt solicitați să îndeplinească actul medical, în condițiile legii. Deci serviciile private pot fi efectuate de personalul din spital sau de ceilalti din afara spitalului.

Serviciile …pot fi angajate???

(2) În spitalele publice, medicii care potrivit programării asigură serviciul de garda, în ziua respectivă nu pot acorda servicii/acte medicale la cererea pacientului. Este o prevedere de umflare, avind aceleasi prevederi cu art.1 (garda face parte din programul legal de lucru).
Art. 4 – În spitalele publice se pot efectua servicii/acte medicale acordate la cererea pacienţilor, în regim privat, numai în limita specialităților medico-chirurgicale pentru care spitalul în cauză este avizat, clasificat și acreditat. Prevedere inutila. Unitatile sanitare nu pot oferi decit acele servicii pentru care sunt autorizate!
Art. 5 – În spitalele publice, prestarea de servicii/acte medicale la cererea pacienţilor, în regim privat, este facturată și include suma următoarelor cheltuieli: remuneraţia personalului medical implicat direct în prestarea serviciului medical solicitat; amortizarea aparaturii și echipamentelor, cazarea, consultaţii, investigații și analize medicale, materiale sanitare, dispozitive medicale, medicamente, hrana, utilitățile, inclusiv cele aferente spălării inventarului moale, eliminarea și neutralizarea deşeurilor, documentarea fizică și informatică, întocmirea şi arhivarea documentelor etc. Modalitatea de tarifare este stabilită prin ordin al ministrului sănătății. Prevedere inutile. Serviciile private trebuiesc platite si ca in orice prestare de servicii trebuie emisa o factura. In nicio lege nu se face detailierea elementelor care formeaza pretul. Enumerarea respectiva are pretentii de exhaustivitate (sa nu uitam utilitatile aferente inventarului moale si altele asemenea – sic) insa denota desprinderea de realitate privind activitatea comerciala.

Dupa ce stabileste cum se face tarifarea – se revine precizind ca sarcina revine MS prin ordin de ministru.

Nota: initiatorii ignora faptul ca majoritatea unitatilor sanitare, ca si celelalte unitati private au alt proprietar si administrator decit MS – respectiv autoritatile locale! MS nu are nici un argument pentru a decide tarife care, oglindesc, chiar asa cum este scris in articol, costuri si consumuri specifice unitatii si fiecarui caz in parte!

Art. 6 – Desfășurarea de servicii/acte medicale la cererea pacienţilor, în regim privat, în spitalele publice, care fac obiectul prezentei legi, nu va afecta în nici un fel buna îndeplinire şi desfăşurare a serviciilor din spitalul public, conform atribuţiilor şi obligaţiilor prevăzute prin contractul cu casele de asigurări de sănătate. Articol inutil si stric declarativ, care nu reglementeaza nimic.
Art. 7 – Personalul medical care are dreptul, în sensul prezentei legi, să desfăşoare activitate medicală constând din prestarea de servicii/acte medicale la cererea pacientului, în regim privat, în spitalele publice, se pot organiza şi funcţiona după cum urmează: a) medic specialist sau medic primar – persoană fizică independentă, b) cabinet medical individual, c) societate civilă medicală, d) alte forme legale de organizare a activității medicale, care au în obiectul de activitate acordarea de servicii medicale. Dezacord – personalul … se pot organiza.

Reglementare absolut inutila, acestea fiind formele de exercitare libera a profesiunii medicale.

Enumerarea insa denota ca cel care a redactat materialul a omis tocmai cea mai relevanta modalitate de furnizare de servicii private – in care furnizorul de servicii este chiar spitalul iar personalul este angajat cu un contract de munca acoperitor si pentru veniturile suplimentare care ar putea fi realizate.!

 

Art. 8 – (1) Îndeplinirea de servicii/acte medicale la cererea pacientului, în regim privat, în spitalele publice, se realizează numai prin încheierea prealabilă a unui contract tripartit, semnat personal de către pacient sau reprezentantul său legal, de către medicul/medicii solicitati de aceştia – răspunzători juridic de serviciul/actul medical angajat- şi, respectiv, de managerul spitalului în cauză. Prevedere absolut desprinsa de realitate. Servicii private pot fi consulturi, investigatii sau interventii chirurgicale. Te prezinti la cabinetul din spital pentru un consult si ti se pune in fata un contract pe care-l “negociezi” pe loc cu medicul si cu managerul iar in caz de acord – primesti serviciul. Oare stiu cei care au elaborat proiectul ca exista facturi si chitante si ce semnifica ele? Oare au furnizat vreodata un act medical privat? Oare sunt medici?
(2) Pacientul/reprezentantul său legal va semna de asemenea consimţământul informat pentru toate analizele, investigaţiile, manevrele si intervenţiile medico-chirurgicale necesare îndeplinirii serviciului/actului medical contractat. Prevedere de umplutura – este reglementata in alte legi/
Art. 9 – Modelul de contract de prestare de servicii/acte medicale la cererea pacientului, în regim privat, încheiat cu acesta, va fi stabilit prin ordin al ministrului sanatatii si trebuie să cuprindă obligatoriu-dar fara a se limita la- urmatoarele: a) numele şi prenumele pacientului, b) numele și prenumele medicului / medicilor solicitați de către pacient/ reprezentantul său legal, răspunzător pentru prestarea serviciului medical contractat, c) serviciul/actul medical care va fi prestat, d) tariful care va fi plătit de către pacient, pentru remunerarea personalului medical implicat în realizarea completă a serviciului/actului medical prestat, menţionat distinct în factură, e) tariful facturat, plătit de către pacient spitalului public, pentru condiţiile/facilitățile asigurate, privind: cazarea, utilizarea de cabinete de consultații/săli de operație/săli de naștere/paturi din secțiile ATI, laboratoare radiologie, CT, RMN, angiografie, alte spații necesare – determinate prin contract, amortizarea aparaturii și echipamentelor, investigații și analize medicale, materiale sanitare, dispozitive medicale, medicamente, hrană, utilități, spălarea inventarului moale, eliminarea și neutralizarea deșeurilor, documentare fizică și informatică, întocmirea şi arhivarea documentelor etc. Este atit de aberant acest articol incit nu merita a fi comentat. Chiar si daca s-ar fi oprit dupa prima proprozitie ar fi fost prea mult.
Art. 10 – La semnarea contractului tripartit pentru prestarea de servicii/acte medicale la cererea pacientului/reprezentantului său legal, în regim privat, în spitalele publice, i se va comunica data consultului/ intervenției medico-chirurgicale. Care ar fi fost alternativa??? Asta e reglementare legala??
Art. 11 – Tariful minimal al serviciilor și facilităților acordate de către spitalele publice în conformitate cu art. 9 sunt stabilite prin Registrul de tarife pentru prestarea de servicii/acte medicale la cererea pacientului, în regim privat, aprobate de către consiliul de administrație al spitalului public, cu avizul conform al Ministerului Sănătăţii. Aberant!! Fiecare unitate din cele 430 de spitale ar putea sa aiba mii de tarife pentru totatitea prestatii (asa cum se regasesc deja in normele contractului cadru din asig sociale de sanatate). Fiind vorba de o plata per prestatie, si nu prin DRG (o forma de calculare a unei medii), fiecare prestatie in parte va avea un pret diferit datorita partii variabile – consumabilele. Sa ceri ca aceste mii de prestatii pentru fiecare spital sa fie vizate de MS denota un reflex centralist desprins de lumea reala.
Art. 12 – În spitalele publice, pacientul/reprezentantul său legal pot alege în mod expres un medic curant, pentru un anumit act medical, în timpul programului normal de lucru, pentru care va achita un onorariu prestabilit prin acordul părților, în condiţiile reglementate prin ordin al ministrului sănătăţii. Aceasta prevedere (desi utila si acceptabila) este deja reglementata in alta lege. (Legea drepturilor pacientului art. 34 (2) Pacientul poate oferi angajatilor sau unitatii unde a fost ingrijit plati suplimentare sau donatii, cu respectarea legii.). Ministrul sanatatii avea obligatia de a include in norme modalitatea practica prin care se poate materializa aceasta eventualitate).

 

Art. 13 -Serviciile si actele medicale efectuate la cererea pacientului in spitalele publice pot fi decontate prin intermediul unei polite de asigurare complementara/suplimentara incheiata de pacient cu un asigurator, in conditiile legii, sau direct de catre pacient. Sursa achitarii facturii emise de spital pentru serviciile private nu este subiectul unei reglementari suplimentare (ea exista deja in Legea 95/2006).
Art. 14 – Contribuabilii pot dispune ca procentul din impozitul anual pe venit, prevazut in conditiile legii, să fie directionat si catre spitalele publice, care pot utiliza aceste sume inclusiv pentru creșterea veniturilor personalului medical. Includerea spitalelor in rindul organizatiilor sau institutiilor care pot beneficia de redirectionarea a 2% din venit este o modificare a codului Fiscal, unde isi si are locul.

Modul in care va pot fi folosite veniturile de aceasta natura de catre conducerea spitalului este absolut inutila.

Prevedera nu are absolut nicio legatura cu obiectul proiectului de lege!!

Art. 15. -Din veniturile obtinute de spitalul public in conditiile prezentei legi, managerul   poate bonifica performanța profesională a personalului de specialitate medico-sanitar angajat al spitalului, prin acordarea de recompense financiare, care se cumulează cu veniturile salariale, devenind venit brut lunar, evidenţiat contabil şi supus global regimului juridic general de impunere prevăzut de reglementările legale în vigoare. In enumerarea exaustiva a cheltuielilor cuprinse in tariful pentru prestatiile private nu se regaseste si o suma suplimentara cu aceasta destinatie.

Reglementarea este inutila de vreme ce face trimitere la reglementarile legale in vigoare.

Art. 16 – Activitățile desfășurate de personalul medical din spitalele publice care prestează servicii/acte medicale la cererea pacientului, în regim privat, în condiţiile prezentei legi, sunt exceptate de la prevederile legale în vigoare privind incompatibilitățile și conflictul de interese. Primul articol care reglementeaza ceva, eliminind conflictul de interese al sefilor de sectie si al managerilor in conditiile in care, cu adevarat un conflict de interese (nu in sens legal) deabia acum se naste!!!
Art.17 – Medicii și personalul medical din spitalele publice pot desfășura activitate profesională în străinătate, cu acordul șefului de secție și al managerului spitalului, pentru o perioadă cumulată de maximum 60 de zile lucrătoare pe an, cu păstrarea – în spitalul public unde este angajat – a locului de muncă, sub condiția ca activitatea desfășurată să fie corespunzătoare nivelului de pregătire și specialității. Angajatul este obligat ca, în fiecare an, la sfârșitul perioadei de activitate în străinătate, să prezinte un raport de activitate și propuneri de îmbunătățire a activității secției și spitalului. Ce are de-a face aceasta lege – cu privire la prestarea de servicii şi acte medicale la cererea pacientului, în spitalele publice, cu aceasta prevedere, de conservare a locului de munca 60 lucratoare pe an (3 luni calendaristice !!!) pentru cei care vor sa lucreze in strainatate. Asta vrea MS – sa favorizeze munca medicilor din Romania in alte tari?? Ce cistig au pacientii??

Exemplu tipic de reglementare cu dedicatie, ca raspuns la un caz particular al unei persoane suficient de influente!

Ca fapt divers: de ce nu se transforma in pfa si nu-si vinde serviciile spitalului sub aceasta forma, daca unitatea are nevoie de el? (Legea permite). Bulversant!

Art. 18 – Medicii rezidenţi, cu acordul coordonatorului de rezidenţiat, pot efectua stagii de pregătire şi de activitate şi în alte spitale publice decât cele universitare. Ce are de-a face proiectul cu aceasta eventualitate? Unde este serviciul privat oferit??
Art. 19 – (1) Prezenta lege intră în vigoare la 90 de zile de la publicare.
   (2) În vederea aplicării legii, până la intrarea în vigoare a acesteia, Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, cu avizul conform al Ministerul Finanţelor Publice, vor emite ordinul comun privind organizarea, funcţionarea şi remunerarea personalului medical care prestează servicii/acte medicale la cererea pacientului, în regim privat, în spitalele publice.
           Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR   PREŞEDINTELE SENATULUI
Valeriu – Ştefan ZGONEA                              Călin-Anton POPESCU-TĂRICEANU
Nr……….
Bucureşti……………………………….

 

 

 

 

This entry was posted in Neclasificate. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *