Documentar legislativ privind lipsa de temei legal pentru organizarea concursului/examen de medic primar

Simbata 16 august, la postul de televiziune Realitatea TV, a fost difuzata o scurta stire privind protestul medicilor specialisti, tratati total incorect de Ministerul Sanatatii Publice prin anuntarea unui concurs de obtinere a gradului profesional de medic/farmacist primar fara existenta unui temei legal. Protestul este complet justificat si avind in vedere anuntata declaratie a Ministerului Sanatatii in cursul saptaminii viitoare, va pun la dispozitie urmatoarele acte normative, strict pentru documentarea celor interesati.

I. In anul 2006, avind in vedere armonizarea cu legislatia UE, prin Legea 95/2006 s-a desfiintat gradul profesional de medic primar:
Art. 371. – (3) Prin titlu oficial de calificare in medicina se intelege:
a) diploma de medic, eliberata de o institutie de invatamant superior medico-farmaceutic acreditata din Romania;
b) certificatul de medic specialist, eliberat de Ministerul Sanatatii Publice;
c) diploma, certificatul sau un alt titlu in medicina, eliberate conform normelor Uniunii Europene de statele membre ale Uniunii Europene, statele apartinand Spatiului Economic European sau de Confederatia Elvetiana;
d) diploma, certificatul sau un alt titlu in medicina, dobandite intr-un stat tert si recunoscute de unul dintre statele membre prevazute la lit. c) ori echivalate in Romania.

Se poate lesne observa ca Legea 306/2004 abrogata de Legea 95/2006 prevedea  la  Art2 al(3) lit c) titlul de medic primar

Art. 2. – (3) Prin titlu oficial de calificare in medicina se intelege:
a) diploma de medic, eliberata de catre o institutie de invatamant superior medico-farmaceutic acreditata din Romania;
b) certificatul de medic specialist, eliberat de Ministerul Sanatatii;
c) certificatul de medic primar, eliberat de Ministerul Sanatatii;
d) diploma, certificatul sau un alt titlu in medicina, eliberate conform normelor Uniunii Europene de catre statele membre ale Uniunii Europene, statele apartinand Spatiului Economic European sau de catre Confederatia Elvetiana;
e) diploma, certificatul sau un alt titlu in medicina, dobandite intr-un stat tert si recunoscute de unul dintre statele membre enumerate la lit. d) ori echivalate in Romania.

II. Ministerul Sanatatii Publice a emis legislatia secundara in aplicarea prevederilor legii 95/2006 respectiv ordinul nr. 1044/2006 din 25/08/2006 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 743 din 31/08/2006 privind aprobarea Nomenclatorului de specialitati medicale, medico-dentare si farmaceutice pentru reteaua de asistenta medicala elimina prevederile referitoare la organizarea concursului de medic primar si precizeaza ca:
Art. 17. – (1) Medicii, medicii dentisti si farmacistii primari isi pastreaza drepturile castigate care decurg din gradul profesional dobandit.
totodata

Art. 20. – Ordinul ministrului sanatatii nr. 1.138/2004 privind aprobarea Nomenclatorului de specialitati medicale, medico-dentare si farmaceutice pentru reteaua de asistenta medicala, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 873 din 24 septembrie 2004, se abroga.

Acest ordin a fost inlocuit Ordinul nr. 1142/2007 privind aprobarea Nomenclatorului de specialitati medicale, medico-dentare si farmaceutice pentru reteaua de asistenta medicala – care nu are alte prevederi suplimentare referitoare la gradul de medic primar.

Ordinul nr. 1138/2004 din 15/09/2004 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 873 din 24/09/2004 privind aprobarea Nomenclatorului de specialitati medicale, medico-dentare si farmaceutice pentru reteaua de asistenta medicala a fost ABROGAT in urma aparitiei Legii 95/2006 prevedea:
Art. 7. – Gradul de primar se obtine prin examen organizat de Ministerul Sanatatii si se confirma prin ordin al ministrului sanatatii.

III. Medicii specialisti solicita emiterea unui ordin de ministru privind organizarea concursului examen de medic primar – care sa fie opozabil, care sa inlocuiasca “publicatia de examen” postata pe siteul Centrului National de Perfectionare in Domeniul national[1].

Conform legii[2] Ministrul Sanatatii conduce intreaga activitate a institutiei prin ordine si instructiuni. Organizarea concursului (examenului) de medic primar nu se poate face fara aprobarea expresa a ministrului. Aprobarea (verbala) a organizarii primariatului in acest an vine in contradictie cu deciziile (tot verbale din anii 2006 si 2007) de a nu organiza concurs. Acceptarea organizarii concursului in acest an (prezuma ca are baza legala) presupune faptul ca in 2006 si 2007 Ministerul Sanatatii a eludat legea, lipsind medicii de drepturile materiale si de promovare ce decurg din obtinerea gradului de medic primar.[3]

Ordinele de ministru sunt acte normative care se publica in MO pentru a fi opozabile tertilor. (Legea 24/2000).

Precizez ca neemiterea si pe cale de consecinta nepublicarea acestor ordine de organizare de concursuri este cutumiala, nu apartine strict actualei conduceri a MSP, care insa a agreat-o. Foarte probabil ea are originea in nenumaratele fapte de coruptie derulate de catre Ministerul Sanatatii Publice prin organizarea de sesiuni de examen pentru obtinerea gradului de medic specialist, cu adresa, individualizate, in afara sesiunilor anuale. Pentru a nu fi date publicitatii aceste ordine individuale s-a optat pentru nepublicarea nici a celor anuale – emitindu-se doar o “publicatie de examen”! Examenul de medic primar este similar celui de specialist si drept urmare, s-a optat si pentru organizarea lui cutumiala!

Medicii doresc sa conteste doua aspecte ale publiccatiei de concurs: organizarea unui concurs/examen (nonsens), acordarea titlului de medic primar doar la 75% din cei care iau note de trecere (peste 8) indiferent ca iau toti 10! si dreptul arogat de MS de a da dispense de vechime discretionar, fara reguli (se prezinta la concurs 3 generatii de medici!).

In absenta unui ordin de ministru medicii specialisti nu pot contesta si chema in judecata Ministerul Sanatatii pentru modul de organizare deoarece acesta, in fapt, nu a emis nici un act normativ!!
MSP nu poate emite insa un Ordin deoarece, conform legii 24/2000 el trebuie sa aibe in preambul temeiul legal (desfiintat de MSP).

IV. In concluzie, Ministerul Sanatatii Publice incalca flagrant prevederile legale, organizind un concurs pentru care nu s-a ingrijit sa asigure suportul legal si perturba grav viata a peste 5000 de medici (si farmacisti) care de 3 ani sunt anuntati aleator ca se organizeaza concurs de medic primar, se pregatesc pentru el si apoi acesta se anuleaza.

Prin indecizie si neglijenta acesti medici sunt lipsiti de dreptul de a obtine salarii similare cu colegii lor care au apucat sa obtina titlul de medic primar (20% majorare), sunt impiedicati sa participe la concursuri de sef de sectie sau la obtinerea de grade universitare de sef de lucrari sau conferentiar (conditionate de detinerea acestui grad profesional).

Ministerul Sanatatii, dupa ce a optat in mod total legal[4] pentru desfiintarea gradului profesional de medic primar a neglijat sa faca demersurile obligatorii pentru armonizarea legislatiei muncii, cea sanitara si cea a statutului personalului didactic perturbind grav viata a mii de medici aflati in momentul critic al profesiunii lor, de maturitate profesionala, la virsta cind opteaza daca sa exercite meseria in Romania sau aiurea, in UE sau SUA sau Canada.

Din toate aceste motive situatia creata de Ministerul Sanatatii Publice este total condamnabila iar demersul medicilor din Iasi perfect justificat.

PS: Acesta nu este un comunicat de presa deoarece exprima doar analiza demersului initiat de terti (medicii din Iasi) care in mod evident au parcurs aceeasi analiza legala insa nu au gasit calea de a o pune la dispozitie celor din media.

[1] http://www.perfmed.ro/index.php?id=concursuri&item=s0205
[2] Art.46 (3) din L90/2001 cu mod.ult: “ În exercitarea atributiilor ce îi revin ministrul emite ordine si instructiuni, în conditiile legii.”
[3] (O atitudine similara a mai avut ministrul Nicolaescu in anul 2006 cind si-a suspendat prin ordin obligatia legala de a autoriza infiintarea de farmacii si in acelasi an cind a decis sa nu respecte prevederile legii care permitea unui numar de aprox 1000 de medici absolventi sa devina medici rezidenti de medicina de familie!)
[4] Romania, ca tara membra UE are dreptul de a impune sau renunta la orice alte grade profesionale medicale cu exceptia celui de medic specialist impus in urma semnarii Tratatului de tara membra (care impune acceptarea si transpunerea prealabila a Directivelor)

This entry was posted in Conferinte si comunicate de presa and tagged . Bookmark the permalink.

One Response to Documentar legislativ privind lipsa de temei legal pentru organizarea concursului/examen de medic primar

  1. romimii says:

    Pe site-ul perfmed a aparut anuntul de renuntare la procentul de 75%.Asta nu rezolva problema de fond , cea a ilegalitatii.MS a inceput sa cedeze. S-o fi intors ministrul la servici? In orice caz, cineva important trebuie sa ajunga primar anul asta!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *