Replica la “Informarea” adresata de Consiliul National al medicilor catre membrii CMR

Iata notificarea adresata Catre CMB si CMR. Poate fi folosita drept model si pentru alte judete (in totalitate sau partial)
Informarea trimisa de CMR se gaseste la adresa http://www.cmb.ro/alegeri/informare.cmr.din.2015.11.20.pdf iar notificarea de mai jos pe adresa http://www.cmb.ro/alegeri/

——————-

Către Comisia Electorală a Colegiului Medicilor din Bucureşti / Comisia Electorala a CMR

                                        NOTIFICARE

Stimate domnule Preşedinte Prof. Dr. Ion Victor Bruckner/secretar Dr. Emanuil Grigore Stoicescu

Spre informare membrilor COMISIEI ELECTORALE CENTRALE,

Faţă de “Informarea” cu numarul 9417/20.11.2015, emisă de Consiliul Naţional al Colegiului Medicilor din România (CMR) – si semnată în numele Consiliului Naţional de către domnul Presedinte Gheorghe Borcean şi domnul Vicepresedinte dr.Constantin Cârstea doresc să fac următoarele precizări.

Comisiile electorale sunt organisme independente care nu sunt subordonate consiliilor județene, respectiv Consiliului Colegiului Medicilor din Municipiul București sau birourilor acestor consilii. (art.8 din Regulamentul electoral PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 598 din 7 august 2015) şi cu atât mai puţin Consiliului Naţional, în condiţiile în care mulţi dintre membrii acestora, inclusiv semnatarii “înştiinţării” sunt sub interdicţia impusă de lege pentru a mai candida, interpretarea fiind dată în interes propriu. În conformitate cu art. 16 din Regulamentul de organizare a alegerilor
“Comisia electorală va informa imediat Comisia Electorală Centrală despre problemele apărute în legătură cu interpretarea și aplicarea prezentului regulament și se va conforma deciziilor de îndrumare ale Comisiei Electorale Centrale.”

La rândul său Consiliul Naţional al Colegiului Medicilor din România nu poate face în mod legal interpretări ale regulamentului electoral, cu atât mai mult în condiţiile în care se substituie legislativului, adăugând la lege. Singură entitate care poate emite decizii de îndrumare în vederea aplicării Regulamentului electoral ori a procedurilor electorale este Comisia Electorală Centrală.[[1]]

Activitatea CMR trebuie să se desfăşoare într-un cadru legal, indiferent dacă acesta ne este sau nu favorabil, aşa cum cerem şi instituţiilor statului precum Ministerul Sănătăţii sau Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate să respecte normele legale în vigoare.

Procesul electoral pentru organele de conducere presupune întreg ansamblul de activităţi necesare, debutând cu prima şedinţă a Comisiilor Electorale şi terminând cu validarea alegerilor şi intrarea în activitate a noilor organe alese.

De aceea, astăzi 21 Noiembrie 2015 – având în vedere prevederile Legii 95/2015 în vigoare “Numărul de mandate în organele de conducere de la nivel teritorial şi naţional, cu excepţia mandatului de membru în adunarea generală a colegiului teritorial şi Adunarea generală naţională, este de maximum două mandate succesive.”[[2]] Legea invocată în “Informare” nu poate să-şi întindă efectele asupra prezentului proces electoral pentru următoarele argumente:

 • “Sindicatele, patronatele şi asociaţiile profesionale se constituie şi îşi desfăşoară activitatea potrivit statutelor lor, în condiţiile legii”.[[3]]
 • Legea dispune numai pentru viitor, cu excepţia legii penale sau contravenţionale mai favorabile.”[[4]]
 • “Legea se publică în Monitorul Oficial al României şi intră în vigoare la 3 zile de la data publicării sau la o dată ulterioară prevăzută în textul ei.”[[5]]
  Indiferent când şi dacă va fi pomulgat respectivul proiect de lege el va intra în vigoare ulterior datei limite a depunerii candidaturilor – 23 Noiembrie a.c. (spre ex. dacă astăzi ar fi promulgat şi publicat în MO – intrarea în vigoare a legii se face abia pe 24 Noiembrie, deci după expirarea datei limita de 23 Noiembrie).
 • Comisiile electorale care vor constata că au fost depuse candidatiri ale persoanelor care în mod legal nu pot candida au obligaţia legală de a le respinge şi a nu le înscrie pe buletinele de vot, respectând prevederile art.17 al.e al Regulamentului de organizare al alegerilor care prevede obligaţia de a ”verifica îndeplinirea condițiilor de fond și formă pentru că o persoană să poată candida, înregistrând candidaturile care îndeplinesc cerințele legale și respingându-le pe cele neconforme;
 • Înscrierea persoanelor care nu au dreptul de a candida pentru un nou mandat în buletinele de vot conduce la prejudicierea şanselor de a fi aleşi a celorlalţi candidaţi şi la modificarea rezultatelor reale ale alegerilor. Pentru a demonstra nelegalitatea înscrierii acestor persoane pe liste voi apela la un caz ipotetic extrem dar demonstrativ:
  • Să presupunem că toate cele 23 de persoane din actualul Consiliu al Municipiului Bucureşti au două mandate, decid să se înscrie şi ca urmare a opţiunii – primesc în integralitate votul alegatorilor;
  • La stabilirea rezultatelor finale se constată incompatibilitatea impusă de lege şi persoanele in cauză sunt eliminate din ierarhia finală a voturilor;
  • În această situaţie, se va fi anulat dreptul persoanelor de a fi făcut alte opţiuni in cazul în care vor fi votat candidaţi incompatibili – având în vedere că numărul maxim de voturi exprimate pe un buletin nu poate depăşi numărul de locuri din Consiliul local![[6]]
  • De asemenea şi şansele de a fi ales a unor persoane vor fi perturbate, cei care au votat persoane incompatibile putând, cel puţin teoretic să îşi exprime opţiunea pentru persoana lor dacă regimul incompatibilităţilor ar fi fost respectat.
 • Pentru cei care isi mai aduzc aminte alegerile la CM Gorj au fost anulate pentru motive asemanatoare dupa un proces care a durat 3 ani.

Drept urmare,

ca urmare a emiterii respectivei „Informări” solicit Comisiei Electorale a Municipiului Bucureşti să nu ţină cont de “recomandările” acesteia, şi pe cale de consecinţă,

să respingă până cel târziu 24 Noiembrie a.c (data de validare a candidaturilor) acele candidaturi ale persoanelor care au exercitat două mandate consecutive până în prezent.

 

Fac următoarele precizări suplimentare

 • responsabilitatea administrativă, civilă şi penală a validării unor candidaturi cu încălcarea legii revine exclusiv membrilor Comisiilor electorale locale şi centrale, fiecare fiind responsabil pentru votul sau dat în exercitarea atribuţiilor; de aceea recomand membrilor acestor organisme să solicite înscrierea modului în care au votat în procesele verbale!
 • regulamentul electoral nu prevede o modalitate de invalidare a unei candidaturi, după ce aceasta a fost înscrisă pe buletinul de vot, neacordarea mandatului fiind o prevedere legală legată de alte împrejurări de incompatibilitate decit cele care fac obiectul notificarii mele;
 • eventuala rezolvare a încălcării legii în vigoare nu se va putea face decât în instanţe, cu excepţia eventualităţii în care actuala conducere a CMR a emis înştiinţarea la care fac referire în scopul premeditat al anularii alegerilor în curs.

Stimati colegi din Comisiile electorale, locala si nationala,

În calitate de medici ai CMR va rog sa nu uitaţi că prin tolerarea sau sprijinirea încălcării legii în folosul unor persoane care azi se consideră de neînlocuit, imaginea corpului profesional medical şi a instituţiei CMR va avea de suferit, reprezentativitatea pentru apararea intereselor tagmei fiind in permanenţă dubitabilă!

Cu deosebit respect,

Marian Sorin Paveliu

membru Colegiul Medicilor Bucuresti

Candidat la functia de membru in Consiliul local al CMB si la cea de reprezentant in Adunarea Generala a CMR.

[1] Art. 127. – (2) din Statutul CMR: Comisia electorală centrală va coordona desfăşurarea alegerilor şi va emite decizii de îndrumare în vederea aplicării Regulamentului electoral ori a procedurilor electorale.

[2] Extras din Legea nr. 95(r1)/2006 > TITLUL XII > CAPITOLUL III > SECŢIUNEA a 5-a > B. > Art. 449. > (3)

[3] ART.9 din Constitutia Romaniei

[4] ART. 15 alin. (2) din Constitutia Romaniei

[5] ART. 78 din Constitutia Romaniei

[6] ART. 51 (1) alin. (e) din Regulamentul de alegeri : “Sunt nule buletinele de vot care: au aplicată stampila “Votat” pe un număr mai mare de candidați decât numărul mandatelor pentru care se candidează.

Adresa si comentariile initiale pot fi vazute pe pagina mea de FB.

This entry was posted in Neclasificate. Bookmark the permalink.

2 Responses to Replica la “Informarea” adresata de Consiliul National al medicilor catre membrii CMR

 1. Răzvan Constantinescu says:

  Excelent!

 2. Pingback: Alegerile la Colegiul Medicilor, aruncate în aer de Sorin Paveliu – exclusiv | Ziarul Profit

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *