Scrisoare deschisa adresata domnului ministru Voiculescu

Stimate domnule Ministru,

Vă adresez acest mesaj cu speranţa că unele din propunerile care urmează, deşi deja prezentate şi în fapt respinse, nefiind incluse în legislaţia privind infecţiile nosocomiale pusă în discuţie, vor fi privite prin prisma experienţei acumulate de dumneavoastră în ultimele zile. De aceea voi încerca să le mai prezint încă o dată concomitent cu situaţii devenite publice. De asemenea, am luat act ca din motive care îmi scapă, aceste propuneri, nu în mod neapărat corecte, nu v-au fost niciodată prezentate de colaboratorii dvs.

  1. Aţi constatat grave deficienţe la secţia de terapie intensivă a Spitalului ”de arşi” şi aţi aprobat o finanţare de urgenţă prin care secţia să fie reabilitată.

Propunerea legislativă – înfiinţarea unui fond destinat reabilitării secţiilor care se confruntă cu probleme legate de infecţiile nosocomiale care nu pot fi rezolvate prin măsuri de dezinfecţie clasice. Acest fond ar trebui să se găsească individualizat în hotărârea de guvern privind programele naţionale – în partea destinată infecţiilor nosocomiale şi ar trebui să cuprindă şi sumele destinate acoperirii salariile pe perioada reabilitării. Solicitarea de finanţare ar trebui să fie însoţită şi de un control tematic privind respectarea normelor anti ÎN. Fondul ar trebui să aibă fie gestionat ca un fond de rezervă iniţial care să fie completat pe măsură ce situaţiile survin.

Rațiunea propunerii: Chiar dacă şeful de secţie sau managerul cunosc o asemenea situaţie – nu dispun nici de fondurile necesare reabilitării – situaţia putând avea un caracter accidental şi independent de voinţa lor. Astfel de sume nu au fost luate în calcul la stabilirea tarifelor prin DRG şi drept urmare reprezintă o cauză a compromisului care conduce la pierderea de vieţi omeneşti.

2. Aţi putut constata cum surse din spitalul Bagdasar-Arseni au evocat eventualitatea că pilotul parapantei să fi căpătat infecţii cu germeni de spital de la apă din balta în care s-a prăbuşit. În mod justificat Ministerul a combătut printr-un comunicat această ipoteză însă aparţinătorii nu au cum să facă oficial acest lucru.

Propunerea legislativă – completarea ordinului privind I.N. cu obligaţia medicului microbiolog de a raporta direct descoperirea de probe pozitive – atât conducerii şi echipei care va gestiona ÎN – aşa cum s-a acceptat deja în proiect – cât şi DSP şi chiar prin postare pe site-ul spitalului.

Raţiunea propunerii: Conducerea spitalului poate decide să ascundă astfel de rezultate, să invoce că sunt colonizări sau chiar să invoce ca pacientul a dobândit infecţia înainte de internare, aşa cum se întâmplă în cele mai multe cazuri ca şi în cazul de fata descris. Majoritatea probelor de laborator sunt înscrise în programele informatice iar medicul microbiolog nu va putea să comunice un rezultat medicului curant şi altul către DSP! Poate postarea pe site-ul spitalului a unor astfel de rezultate poate părea excesivă însă situaţia pe care trebuie s-o combatem nu este una normală – refuzul absolut de a recunoaşte existenţa infecţiilor. Dreptul pacienţilor de a alege spitalul este lipsit de relevanţă dacă aceştia nu ştiu şi faptul că în spital exista un focar epidemiologic de infecţie nosocomială activ. Simplă colonizare este un semnal de alarmă!

3. Un alt indicator al existenţei IN este consumul de antibiotice. Înainte de a se recunoaşte înfrânţi medicii încerca să salveze viaţa pacientului prin tratamente cu antibiotice de rezervă. Este drept, unii fac şi abuzuri făcând tratament profilactic cu astfel de antibiotice.

Propunerea legislativă: raportarea lunară a consumului de antibiotice, pentru fiecare moleculă în parte, pe site-ul instituţiei.

Raţiunea propunerii: O asemenea prevedere va preîntâmpina încercarea de ascundere a IN.

4. Soţia pacientului de la Bagdasar-Arseni, deşi medic, nu a avut acces la datele investigaţiilor biologice, soţul său fiind încă de la internare în stare gravă, intubat şi ventilat mecanic.

Propunerea legislativă: Modificarea normelor de aplicare a legii drepturilor pacientului cu posibilităţii ca aceştia să decidă din timp, prin înscriere pe cardul de de sănătate, a persoanei desemnate să aibă acces la datele sale de sănătate. În aceleaşi norme trebuie să se specifice faptul că medicul curant are obligaţia de a informa zilnic, atât pacientul cât şi persoanele desemnate de acesta, de evoluţia stării de sănătate, de rezultatele investigaţiilor paraclinice şi de tratamentul aplicat.

Raţiunea propunerii: Pacienţii intră permanent în conflict cu medicii ca urmare, suspicionând adesea ca rudele lor nu beneficiază de cele mai adecvate îngrijiri, apelează la transferuri sau colecta de bani pentru tratament în străinătate. Disperarea este cu atât mai mare în momentul în care pacientul nu are capacitatea de a-şi da consimţământul ca aparţinătorii să aibă acces la informaţiile privind starea lor de sănătate.

5. La spitalul Bagdasar-Arseni dispenserele de biocide sunt în cantitate insuficientă. În urma controlului de la Spitalul judeţean Tg.Mureş, controlat în urmă cu o lună, se pare că achiziţia aparent exagerată de substanţe dezinfectante şi biocide era totuşi concordanţă cu necesarul prevăzut de normative. Pe cale de consecinţă, este foarte probabil că majoritatea spitalelor să achiziţioneze cantităţi insuficiente de astfel de substanţe, diluându-le pentru a face economie.

Propunerea legislativă: pe site-ul instituţiei să fie inclus atât bugetul planificat pentru achiziţia de biocide (propunere deja acceptată) it şi execuţia bugetară şi mai ales necesarul de astfel de substanţe raportat la suprafeţe şi activitatea din spital!
Raţiunea propunerii: Asigurarea transparentei va împiedica achiziţia insuficienţă de biocide.

6. Managerii şi şefii de secţie sunt pasibili de sancţiuni consistente în cazul raportării de ÎN: destituirea în cazul în care indicatorii referitori la ÎN şanţ depăşiţi şi răspunderea civilă a spitalului – şi implicit a lor în cazul în care pacienţii contractează ÎN.

Propunerea legislativă: modificarea Legii 95/2006 prin transferarea răspunderii civile la personal doar în cazurile în care se constată încălcarea prevederilor legare referitoare la ÎN, anularea indicatorului privind ÎN.

Raţiunea propunerii: Prin întârzierea înlăturării acestor prevederi incorecte MS contribuie la perpetuarea stării de fapt din prezent.

Cu stimă,

dr. Marian Sorin Paveliu
fost aparţinător al unui pacient decedat cu septicemie şi viitor pacient.

This entry was posted in Neclasificate. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *