Sclavagismul medical ca formă a feudalismului de stat

slaves_05)Tare sunt curios ce calcule s-au prezentat ieri la ministerul sănătăţii la discuţiile privind gărzile şi mai ales ce au de negociat?! Sunt curios dacă în sală s-au găsit reprezentanți ai medicilor specialiști, cei care asigură majoritatea gărzilor suplimentare împinși de nevoia acoperirii nevoilor materiale proprii specifice.
Fiecare medic care face de gardă trebuie să înţeleagă lucrurile aşa cum sunt şi nu de la televizor.

1. Cadrul legal anterior era cel puţin abuziv dacă nu şi neconstitutional. Rezerva faţă de ilegalitate provine de la faptul că legea anterioară şi OMS 870/2004 ar fi trebuit să fie atacate în instanțe şi apoi la Curtea Constituţională a României (CCR) de multă vreme. O asemenea bătălie era greu de dus de un medic obişnuit, preocupat de meseria lui, suprasolicitat de lucrul pe feuda condusă de minister. Au fost încercări (la Galați) însă prost direcţionate, contestând decizia conducerii spitalului, fără atacarea cadrului legal. Medicii au fost grav abuzaţi, dincolo de prevederile Directivei UE privind timpul de lucru şi chiar dincolo de minimul bun simţ. Nimănui nu îi pasă – sindicatele reprezentative sunt ale asistentelor chiar dacă printre membrii se mai găsesc şi câţiva medici.

2. Schimbarea cadrului legislativ s-a făcut fără ca Guvernul să fie conştient ce face, adică fără să estimeze ce impact bugetar va avea, chiar dacă măsura este una corectă, de bun simţ, reparatorie! Dacă ar fi fost altfel, cheltuiala presupusă de modificarea legislativă ar fi fost menţionată în fundamentarea OUG 20/2016, şi nu este!

3. Intenţia actuală a Guvernului, deși ascunsă celor mai puțin avizați, este anularea prevederilor OUG 20/2016. Nu trebuie să existe nici un fel de dubii asupra acestei premise! Dovada – Guvernul a sesizat Curtea Constituţională a României cu privire la excepţia de neconstituţionalitate a unei legi aflate la promulgare – care prevede că managerii de spitale au dreptul de a acorda suplimente salariale în limita a doua salarii minime pe economie în fiecare an. Exceptia se va judeca probabil în prima săptămână a lunii septembrie. Odată ce CCR ar stipula că în acest an nu se pot acorda stimulente Guvernul va avea argumentul pentru a emite o nouă ordonanţa de urgenţă prin care prevederile aliniatului 6 din OUG 20/2016 vor fi prorogate până la 1 ianuarie 2017!
Şi acum să vedem consecinţele “negocierilor” încheiate aseară (oare cu al cui mandat s-au dus acolo şi citi medici reprezintă – foarte puţini dintre aceştia fiind sindicalişti):
– Ministerul Sănătăţii a cerut termen până pe 15 august să elaboreze un draft de modificare al  OMS 870/2004! Apoi poate invocă 30 de zile pentru dezbateri publice – adică până ce CCR se va fi pronunţat şi după ce Guvernul va avea din nou abilitatea legală de a emite Ordonanţe de urgenţă!

Singură perioadă în care medicii au puterea de a impune schimbarea reală și irevocabilă este de la 1 August 2016 până la 31 August 2016! În această perioadă medicii pot solicita să să respecte prevederile noului cadru legislativ în vigoare iar decizia aparţine fiecărui medic individual, care semnează sau nu contracte pentru a face gărzi, semnează sau nu planificări de gărzi – făcute cu încălcarea legii dar acceptate.

Singura modalitate de a forţa Guvernul să rupă lanțurile și să respecte dreptul medicilor de a fi plătiţi pentru gărzile suplimentare este ca fiecare secţie în parte să anunţe presei locale, individual, fără ingerinţa nici unei formaţiuni sindicale, până la 1 AUGUST – dacă vor refuza să facă de gardă în vechile condiţii şi să-şi asume acest lucru prin semnătura. Așteptarea până la 15 August sau 1 Septembrie însemna renunțarea, de facto la șansa de a înlătura gărzile suplimentare obligatorii. Oricum gărzile din luna August se vor face integral pe răspunderea medicilor, orice acuză de mal practice fiind în responsabilitatea medicului care face un act medical în afara cadrului legal, deci fără asigurare!!
De aceea, fiecare dintre medicii care îşi doresc cu adevărat să nu mai fie exploataţi, să nu mai facă de gardă în mod forţat ci numai dacă cu adevărat doresc optează să îşi sacrifice zile din viaţă pentru pacienţi, măcar să o facă pentru preţul corect, dacă nu la nivelul veniturilor din alte ţări, măcar pentru preţul plătit tuturor celorlalţi români pentru care Codul Muncii este o regulă şi nu o excepţie.

PS: În absenţa datelor de care dispune Ministerul Sănătăţii – putem aproxima că impactul bugetar al respectării legii privind orele de gardă suplimentare este de aproximativ 12 milioane de euro (60/5 – vezi mai jos)  în anul 2016. Pentru cei neobişnuiţi cu cifrele mari – precizez că suma este una relativ mică la nivelul Guvernului. Chiar dacă s-ar pune problema că această sumă să fie redistribuita în interiorul bugetului CNAS – doar prin modificări de bun simţ în bugetul de medicamente s-ar obţine astfel de “economii”. Multe dintre programele ministerului sănătăţii derulate prin CNAS cuprind medicamente la un preţ care ar fi putut fi scăzut de multă vreme sau care ar fi putut fi negociat instantaneu. Am credinţa fermă că această eventualitate poate fi exclusă. Redistribuirea din alte zone ale bugetului de stat este însă doar o problemă tehnică iar în prezent se lucrează tocmai la rectificarea bugetară care operează astfel de redistribuiri! Frica Guvernului este că cedarea în acest domeniu ar favoriza alte solicitări de cheltuieli care însă nu se compară din punct de vedere al justeței ca cele presupuse de plata corectă a orelor de gardă!
Iată modul în care am făcut estimarea impactului (sub rezerva că prezumţiile mele pot fi eronate). Avem un deficit de 50% medici de spital, aproximativ 13000 medici lipsa. Cum normarea ar trebui să se facă de aşa natură încât cei 26000 de medici ipotetici ar trebui să acopere gărzile, efectuând câte o gardă normată, fără gărzi suplimentare, rezultă că sunt de acoperit 13000 de zile de gardă. Ele erau acoperite prin gărzi suplimentare – prost plătite dar plătite, dar bugetate deja. Ceea ce se cere acum este plata lor adecvată, că ore suplimentare, adică suplimentarea cu maxim 100% spor (iau valoarea maximală), adică încă o gardă de plătit de spital în plus faţă de situaţia actuală. Cum putem aproxima ziua de gardă cu 10% din timpul de muncă lunar – rezultă că la bugetul actual de cheltuieli este necesar un efort bugetar pe fondul de salarii de 10% – adică de 4% în acest an (pentru că mai sunt doar 5 luni). Probabil că efortul bugetar suplimentar este de aprox. 60 de milioane de euro (10,5 mld buget spitale x 65% fond de salarii x 4% – impact bugetar gărzi / 4,5 conversie în euro). Aceasta suma trebuie corectata cu proportia dintre veniturile medicilor si cele ale restului personalului (estimez fara date ca ar putea fi de 1/5). Pentru guvern aceasta nu este o sumă mare, ea poate fi redistribuita oricind din alte conturi, aşa cum am precizat deja. Asta doar dacă sănătatea este prioritatea numărul unu a acestui guvern.

Si un PS Vanitos – Ma intreb daca macar un singur medic care face astazi de garda in spital stie de acest amendament al meu – pe vremea cind eram in Comisia de Sanatate a Parlamentului. Aceasta prevedere a fost anulata in 2009 la cererea sindicatelor!!!!!!!!!!!

(1) Personalul sanitar cu pregătire superioară care efectuează gărzi pentru asigurarea continuităţii asistenţei medicale în afara normei legale de muncă şi a programului normal de lucru de la funcţia de bază se salarizează cu tariful orar aferent salariului de bază, cu excepţia indemnizaţiei de conducere.(2) Gărzile efectuate de personalul sanitar cu pregătire superioară pentru asigurarea continuităţii asistenţei medicale în afara normei legale de muncă şi a programului de lucru de la funcţia de bază în zilele lucrătoare se salarizează cu un spor de până la 50% din tariful orar al salariului de bază, cu excepţia indemnizaţiei de conducere, dar care nu poate fi mai mic de 25%.(3) Gărzile efectuate de personalul sanitar cu pregătire superioară, pentru asigurarea continuităţii asistenţei medicale în afara normei legale de muncă şi a programului de lucru de la funcţia de bază, în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, potrivit dispoziţiilor legale, nu se lucrează, se salarizează cu un spor de până la 100% din tariful orar al salariului de bază, cu excepţia indemnizaţiei de conducere, dar care nu poate fi mai mic de 50%.(4) Procentul concret al sporului prevăzut la alin. (2) şi (3) se aprobă trimestrial de consiliul de administraţie.”
Extras din Legea 125/2005 –

This entry was posted in Neclasificate. Bookmark the permalink.

One Response to Sclavagismul medical ca formă a feudalismului de stat

  1. Anton says:

    OMS 870 / 2004 (cu toate actualizarile): Alineatul (1) : “Personalul sanitar cu pregătire superioară care efectuează gărzi pentru asigurarea continuităţii asistenţei medicale în afara normei legale de muncă şi a programului normal de lucru de la funcţia de bază se salarizează cu tariful orar aferent salariului de bază INDIVIDUAL … ”
    In multe spitale din tara tariful orar pt. ora garda e calculat la salariul “de baza” interpretat ca salariul de medic specialist DEBUTANT, fara a tine cont de “individul” care presteaza si care are un salariu de baza individual … de spor de noapte, spor de zi-suplimentara … pe bune !? “Domnilor” (rostit gretzos) Doctori, “nu sunt bani” !
    De ce incalca Managerii Legea ? De ce trebuie sa astepte indicatiile MS daca si cum se va respecta (a se citi rastalmaci) Legea ?
    Pt. ca Vor si pt. ca Pot, 2 conditii foarte normale in lumea animala.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *