Referitor la calculul orelor de garda

Urmărind discuţiile referitoare la plata orelor de gardă după intrarea în vigoare a OUG 20/2016 am ajuns la concluzia că este necesară o explicaţie rezumativă care să poată fi folosită în ”negocierea” tarifului orar, contrar ”precizărilor” făcute în circulara MS – pe care le consider eronate.
Astfel, Ministerul Sănătății indica drept modalitate de calcul al orei de gardă – cea prevăzută de Ordinul comun 42/77/2001/ ţinând cont de salariul de bază aferent anului 2009, adus la nivelul maxim din unitatea respectivă.
Exemplu dat în respectivul ordin este însă caduc şi inaplicabil deoarece noul cadru legal este cel definit de ordonanţa de urgență 20/2016 care modifică OUG 57/2015 care modifică legea cadru 284/2010. Exemplul dat se referă la realitatea legislativă anterioară, in care orele de gardă suplimentară erau incluse in salariu, erau obligatorii, nu se luau în calcul la calcularea vechimii în muncă sau la pensie!
Diferenţă esenţială este tocmai prevederea introdusă la solicitarea Solidarităţii Sanitare – necesitatea existenţei unui contract de muncă cu timp parţial, care spre deosebire de situația anterioară se supune integral prevederilor Codului Muncii!
Prin aceasta prevedere vom face distincţie între orele de gardă desfăşurate în timpul programului (în cadrul normei legale de lucru) – aşa numitele gărzi obligatorii şi cele în afara normei legale de muncă şi a programului normal de lucru – aşa numitele gărzi suplimentare.
Primul tip de gărzi – fiind efectuate în cadrul programului normal de lucru ar trebui să beneficieze de toate sporurile prevăzute de lege referitoare la acest program.
Începând de la 1 august – gărzile suplimentare se efectuează în baza unui contract de muncă cu timp parţial – ceea ce înseamnă că prevederile art.42 din OMS 780/2004 au devenit caduce (chiar dacă încă ordinul nu a fost abrogat – deoarece un ordin nu poate ”bate” prevederile unei legi în vigoare).

Aşa cum se precizează în aceiaşi OUG 20/2016
(4) Pentru personalul nou-încadrat, pentru personalul numit/încadrat în aceeaşi instituţie sau autoritate publică, unitate sanitară, pe funcţii de acelaşi fel, salarizat potrivit alin. (3), inclusiv pentru personalul promovat în funcţii sau în grade/trepte profesionale, salarizarea se face la nivelul de salarizare pentru funcţii similare, stabilit potrivit alin. (3), în măsura în care personalul îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.
Codul Muncii prevede art.106 (1) Salariatul încadrat cu contract de muncă cu timp parţial se bucură de drepturile salariaţilor cu normă întreagă, în condiţiile prevăzute de lege şi de contractele colective de muncă aplicabile.

Cu alte cuvinte, încadrarea aceluiaşi medic pentru a efectua ”gărzi suplimentare” salarizarea se face la acelaşi nivel cu cel din garda obligatorie – respectiv inclusiv sporurile. Cum şi medicii veniţi din afara unităţii trebuie să beneficieze de aceleaşi drepturi – şi orele lor de gardă vor include sporurile aferente postului de medic respectiv de la normă legală de lucru.

In orice caz, semnarea unor contracte inainte ca ordinul 870/2004 sa aduca necesare lamuriri privind timpul de lucru este cel putin inadecvata. Opinia mea strict subietiva este aceea ca MS va incerca sa traga de timp pina dincolo de 1 septembrie pentru a reveni cu o OUG care sa anuleze sau abroge prevederile legate de existenta Contractului de munca cu timp partial. Inclinarea balantei o vor face cei care semneaza contracte!
Precizare – Aceasta este interpretare este doar o opinie personala. Cum interpretarea de fata risca sa fie la fel de criptica cu cea a MS – aceasta analiza poate fi cel mai adecvat folosita in discutia cu un jurist competent (Pentru a usura desțelenirea situației în condițiile în care managerii sau șefii de secție au o opinie contrară, indusă de circulara MS referitoare la acest aspect – solicitatți ca să se indice care este acel paragraf din Ordinul comun 42/77/2001 care face trimitere la plata separată a orelor de gardă în cadru unui contract de muncă cu timp parțial!! Evident – ordinul din 2001 nu avea cum sa tina cont de o realitate juridica nascuta la 1 august 2016)

This entry was posted in Neclasificate. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *