Despre orele de garda ale medicilor: unul aruncă o piatră şi….

piatra in apa

Nu sunt familiarizat cu legislaţia specifică salarizării orelor de gardă din sectorului sanitar. Asta nu înseamnă că nu ştiu să citesc şi să interpretez o lege, să-mi pun întrebări şi să încerc să găsesc răspunsuri.
Zbaterea din această săptămână se datorează Circularei semnate de Ministrul Sănătății dar elaborată de către funcţionarii Ministerului Muncii.
În fapt, ceea ce este de lămurit este dacă ora de gardă se plăteşte la nivelul salariului de bază actual sau a celui de la nivelul anului 2009.
Cred că această dilemă a fost adâncită de către conducerile spitalelor, care în marea lor majoritate au interpretat valoarea orei de gardă la valori mici, de frica de a nu greşi în plus.

Totuși legea în sine nu lasă loc de interpretare.

Astfel Art.3 (1) al Capitolului III din anexa II din legea 284/2010 indicat şi în circulară este lipsit de ambiguităţi:

”Personalul sanitar cu pregătire superioară care efectuează gărzi pentru asigurarea continuităţii asistenţei medicale în afara normei legale de muncă şi a programului normal de lucru de la funcţia de bază se salarizează cu tariful orar aferent salariului de bază.”

Nicăieri nu se pomeneşte de salariul aferent anului 2009 şi totuşi, conform unor contracte propuse de unele conduceri ale unor spitale din ţară – au existat cazuri în care medicilor li s-a cerut, în mod absurd, să accepte valori ale orei de gardă calculate în acest mod. Culmea este ca şi celebra circulară vorbeşte despre

salariul de bază aferent anului 2009, adus la nivelul maxim din unitatea respectivă.”

ceea ce în fapt reprezintă salariul de bază actual.

Această încercare şi-a produs efectul, unii acceptând plin de umilinţă, drept reper salariul de bază din 2009 – deşi o asemenea prevedere legală nu există. Managerii de spitale şi şefii RUNOS trebuie să se adreseze MS pentru a solicita precizarea cadrului legal astfel interpretat, iar Ministerul Sănătății are obligaţia de a repara confuzia pe care, involuntar sau nu, a generat-o în sistem.

Două precizări.

Conform art.11 din Codului Muncii

”Clauzele contractului individual de muncă nu pot conţine prevederi contrare sau drepturi sub nivelul minim stabilit prin acte normative ori prin contracte colective de muncă.”

În aceste condiții, contractele respective semnate pentru sume mai mici decât cele cuvenite sunt ilegale! Recuperarea sumelor astfel ”economisite” se va putea face numai prin instanță, ceea ce este ca si exclus! Nu te duci la judecată pentru 300 de lei brut/gardă.  Este doar un favor făcut unui manager abuziv și în același timp nesigur pe el. Din acest punct de vedere transmit respectul meu atât managerului de la Spitalul Județean Caransebeș – care a acceptat interpretarea corectă a legii dar și a celui de la Spitalul Universitar de Urgență București – care a solicitat public Ministerului Sănătății să-și asume răspunedere lămuririi situației, altfel de luni nu se vor mai putea efectua gărzi!

A doua precizare este legată de sursa finanţării acestei majorări este prevăzută tot în OUG 20/2016 .

”Pentru personalul încadrat în unităţi sanitare publice, aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, influenţele financiare determinate de creşterile salariale prevăzute la alin. (1) se asigură prin transferuri din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate de la o poziţie distinctă.”
Aceasta este de fapt și marea problemă a funcţionarilor din MMPS!. În estimarea impactului bugetar generat de OUG 20/2016 au neglijat pur şi simplu să includă şi influenţele majorării salariului de bază asupra gărzilor.

Managerii de spitale nu au motive să fie îngrijoraţi, au obligaţia legală de a solicita acoperirea diferenţelor de la bugetul de stat, suplimentar bugetului existent, conform legii!

Ca o opinie personală, cele două ministere vor accepta cu nonşalanţa evidența iar luni vor face necesară precizare – orele de gardă se plătesc la nivelul a 140 parte din salariul actual de bază! Nu exclud să se și laude! Cum vor rezolva rectificarea bugetară aflată în dezbatere pe site-ul Ministerului de Finanţe este fără doar şi poate problema Guvernului. Cei care trebuie să se arunce să scotă piatra din apă nu sunt medicii!

This entry was posted in Neclasificate. Bookmark the permalink.

One Response to Despre orele de garda ale medicilor: unul aruncă o piatră şi….

  1. Gabriela Schuster says:

    Stiti ca si asistentele primesc sporul de noapte, sporul de conditii periculoase si plata orelor de sambata si duminica tot la salariul din 2009 corectar cu un procent de 25 la suta(acea marire celebra)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *