Precizari privind obtinerea gradului profesional de medic primar.

Directiva nr. 2005/36/CE stabileste conditiile minime de formare in profesia de medic, precum si de exercitare a activitatilor profesionale pe teritoriul Uniunii Europene. Statele membre au obligatia de a transpune aceste conditii minime in legislatia nationala,  in vederea recunoasterii mutuale intre statele membre a titlurilor de calificare de medic pe care acestea le elibereaza.
In acest sens, conditiile minime prevazute de directiva, care dau acces la exercitarea profesiei de medic pe teritoriul unui stat membru, sunt:
– conditia de cetatenie, filiatie, convietuire sau rezidenta ( art.370 din Legea nr.95/2006);
– titlul de calificare de medic cu formare de baza eliberat de un stat membru;
– titlul de calificare de medic specialist eliberat de un stat membru.

Aceste conditii sunt cumulative.
De asemenea, precizam ca:
– in cursul consultarilor cu expertii UE referitor la transpunerea acquis-ului comunitar in domeniu, acestia au sesizat ca titlul de medic primar este un grad profesional pe care directiva nu il prevede  ca si conditie minima de exercitare a profesiei si au recomandat eliminarea acestuia din textul legilor de exercitare a profesiilor de medic, de medic dentist si respectiv de farmacist, recomandare implementata odata cu titlurile XII, XIII si XIV din Legea nr. 95/2006;
– modalitatea de crestere in profesiile reglementate din sanatate, respectiv stabilirea gradelor profesionale si a metodologiei de obtinere a acestora, este specifica fiecarui stat membru si raspunde necesitatilor  de asigurare a calitatii serviciilor furnizate de profesionistii nationali ai acestora;
– la acest moment, legislatia care reglementeaza functiile din unitatile sanitare publice, precum si  functiile universitare din invatamantul superior medical, precum si de coordonare in invatamantul medical postuniversitar de specialitate prevad acest grad profesional, care confera atat obtinerea unui nivel de salarizare mai mare, cat si accesul la cariera universitara;
– pentru anul 2008, hotararea privind organizarea examenului national de obtinere a gradului de primar  a fost luata de comun acord cu Colegiul Medicilor din Romania,  Colegiul Medicilor Dentisti din Romania, Colegiul Farmacistilor din Romania si cu conducerile Universitatilor si Facultatilor de Medicina, Medicina Dentara si Farmacie.

This entry was posted in Neclasificate. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *