Modificari la statutul profesional specific al medicului de medicina a muncii (coinitiator)

Lege nr. 48/2007

din 13/03/2007

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 194 din 21/03/2007

pentru modificarea si completarea Legii nr. 418/2004 privind statutul profesional specific al medicului de medicina a muncii

Articol unic. – Legea nr. 418/2004 privind statutul profesional specific al medicului de medicina a muncii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 998 din 29 octombrie 2004, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Dupa alineatul (2) al articolului 43 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:

“(3) Medicii de medicina a muncii din sectiile, clinicile, compartimentele de medicina a muncii/boli profesionale si cabinetele de medicina a muncii din ambulatoriul de specialitate aflate in subordinea spitalelor desfasoara activitati profilactice, diagnostice, curative si de reabilitare medicala in caz de boli profesionale, boli legate de profesie si boli asociate pe perioada internarii si dupa, precum si alte activitati de reabilitare medicala si dispensarizare si prescriu recomandari care includ tratamente medicale.”

2. La articolul 46, alineatul (1) se abroga.

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.

Bucuresti, 13 martie 2007.

Nr. 48.

This entry was posted in Contributii legislative. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *